INHOUDSTAFEL | LEZINGEN VAN VANDAAG

LECTIONARIUM

van de

TRIDENTIJNSE MIS

Benedictus

A. Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. Hosanna in den hoge.

A. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.