INHOUDSTAFEL | LEZINGEN VAN VANDAAG

LECTIONARIUM

van de

TRIDENTIJNSE MIS

Communio

P. Het Lichaam van onze Heer Jezus Christus beware uw ziel ten eeuwigen leven. R. Amen.

P. Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. R. Amen.