INHOUDSTAFEL | LEZINGEN VAN VANDAAG

LECTIONARIUM

van de

TRIDENTIJNSE MIS

Consecratio

P. Die daags voor zijn lijden het brood nam in zijn heilige en eerbiedwaardige handen, zijn ogen hemelwaarts richtte tot U, God, Zijn almachtige Vader, U dank bracht, het zegende, brak, aan Zijn leerlingen gaf, en zei: neemt en eet allen hiervan: WANT DIT IS MIJN LICHAAM. P. Op dezelfde wijze nam Hij na het avondmaal ook deze voortreffelijke Kelk in zijn heilige en eerbiedwaardige handen, zei U dank, zegende dien, gaf hem aan zijn leerlingen, en zei: neemt en drinkt allen hieruit: WANT DIT IS DE KELK VAN MIJN BLOED VAN HET NIEUW EN EEUWIG VERBOND - GEHEIM DES GELOOFS - DAT VOOR U EN VOOR VELEN VER­GOTEN ZAL WORDEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. Zo dikwijls gij dit doen zult, zult gij het ter mijner gedachtenis doen.

P. Qui pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in coelum ad te Deum Patrem suum omnipotentem tibi gratias agens, benedixit, fregit, diditque discipulis suis, dicens: Accipite, et manducate ex hoc omnes: HOC EST ENIM CORPUS MEUM. P. Simili modo postquam coenatum est, accipiens et hunc praeclarum Calicem in sanctas ac venerabiles manus suas. item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis, dicens. Accepite, et bibite ex eo omnes: HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI, NOVI ET AETERNI TESTAMENTI: MYSTERIUM FIDEI: QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDETUR IN REMISSIONEM PECCATORUM. Haec quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis.