INHOUDSTAFEL | LEZINGEN VAN VANDAAG

LECTIONARIUM

van de

TRIDENTIJNSE MIS

Evangelium

P. De Heer zij met u. A. En met uw geest. P. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens N. A. Lof zij U, Christus. P. (na de lezing) Zo spreekt de Heer. A. Wij danken God.

P. Dominus vobiscum. C. Et cum spiritu tuo. P. Lectio sancti Evangelii secundum N. C. Gloria tibi, Domine. P. (post lectionem) Verbum Domini. C. Laus tibi, Christe.