INHOUDSTAFEL | LEZINGEN VAN VANDAAG

LECTIONARIUM

van de

TRIDENTIJNSE MIS

Kyrie

V. Heer, ontferm U over ons. R. Heer, ontferm U over ons. V. Heer, ontferm U over ons. R. Christus, ontferm U over ons. V. Christus, ontferm U over ons. R. Christus, ontferm U over ons. V. Heer, ontferm U over ons. R. Heer, ontferm U over ons. V. Heer, ontferm U over ons.

P. Kyrie eleison. S. Kyrie eleison. P. Kyrie eleison. S. Christe eleison. P. Christe eleison. S. Christe eleison. P. Kyrie eleison. S. Kyrie eleison. P. Kyrie eleison.