INHOUDSTAFEL | LEZINGEN VAN VANDAAG

LECTIONARIUM

van de

TRIDENTIJNSE MIS

Misericordiam

V. Kwijtschelding, vrij­spraak en vergiffenis van onze zonden verlene ons de al­machtige en barm­hartige Heer. R. Amen. V. Keer U tot ons, Heer, en Gij zult ons doen leven. R. Opdat uw volk zich in U kan verheugen. V. Toon ons uw goedheid, o Heer. R. En schenk ons uw heil. V. Heer verhoor mijn gebed. R. En mijn geroep kome tot U. V. De Heer zij met u. R. En met uw geest

P. Indulgentiam absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tributat nobis omnipotens et misericors Dominus. S. Amen. P. Deus, tu conversus vivificabis nos. S. Et plebs tua laetabitur in te. P. Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. S. Et salutare tuum da nobis. P. Domine, exuadi orationem meam. S. Et clamor meus ad te veniat. P. Dominus vobiscum. S. Et cum spiritu tuo.