INHOUDSTAFEL | LEZINGEN VAN VANDAAG

LECTIONARIUM

van de

TRIDENTIJNSE MIS

Offertorium

P. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

P. Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fit apud Deum Patrem omnipotentem. C. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totius que Ecclesiae suae sanctae.