INHOUDSTAFEL | LEZINGEN VAN VANDAAG

LECTIONARIUM

van de

TRIDENTIJNSE MIS

Ostende nobis

V. Toon ons, Heer, uw barmhartigheid. R. En schenk ons uw heil. V. Heer, verhoor mijn gebed. R. En mijn geroep kome tot U. V. De Heer zij met u. R. En met uw geest. P. Laten wij bidden. P. Verhoor ons, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, en gelief uw heilige Engel uit de hemel te zenden, opdat hij al de bewoners van deze plaats beware, verzorge, bescherme, bezoeke en verdedige. Door Christus, onze Heer. R. Amen.

P. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. S. Et salutare tuum da nobis. P. Domine, exaudi orationem meam. S. Et clamor meus ad te veniat. P. Dominus vobiscum. S. Et cum spiritu tuo. P. Oremus. P. Exaudi nos, Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus, et mittere digneris sanctum Angelum tuum de cælis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo. Per Christum Dominum nostrum. S. Amen