INHOUDSTAFEL | LEZINGEN VAN VANDAAG

LECTIONARIUM

van de

TRIDENTIJNSE MIS

Ritus conclusionis

P. De Heer zij met u. R. En met uw geest. P. Gaat heen, de Mis is ten einde. R. God zij dank gebracht. P. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. A. Amen.

P. Dominus vobiscum. S. Et cum spiritu tuo. P. Ite, Missa est. S. Deo gratias. P. Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. S. Amen.