INHOUDSTAFEL | LEZINGEN VAN VANDAAG

LECTIONARIUM

van de

TRIDENTIJNSE MIS

H. Johannes, apostel en evangelist

Wijsheid van Jezus Sirach 15:1-6 Wie Jahweh vreest, zal dit alles doen, En wie de Wet nastreeft, zal haar vinden; Zij treedt als een moeder hem tegemoet, En ontvangt hem als de vrouw zijner jeugd. Dan spijst zij hem met het brood der wijsheid, En laaft hem met het water der kennis; Hij kan op haar steunen zonder te wankelen, Op haar vertrouwen, en nooit tevergeefs. Zij zal hem verheffen boven zijn makkers, Zijn mond ontsluiten in de vergadering. Vreugde en blijdschap zal hij vinden, En eeuwige roem doet zij hem erven.

Het Evangelie volgens Johannes 21:19-24 Dit zeide Hij om aan te duiden, door welke dood hij God zou verheerlijken. En na deze woorden zeide Hij hem: Volg Mij. Toen Petrus zich omkeerde, zag hij den leerling, dien Jesus liefhad, hen volgen; dezelfde namelijk, die bij de maaltijd aan zijn borst had gerust en gezegd had: Heer, wie is het, die U verraadt? Toen Petrus hem zag, sprak hij tot Jesus: Heer; en hij dan? Jesus zeide hem: Indien Ik hem wil laten blijven totdat Ik kom, wat maakt dit uit voor u? Volg Mij! Zo verspreidde zich het gerucht onder de broeders, dat deze leerling niet zou sterven. Maar Jesus had hem niet gezegd, dat hij niet sterven zou, maar: Indien Ik hem wil laten blijven tot Ik kom, wat maakt dit uit voor u? Dit is de leerling, die hiervan getuigt, en dit heeft geschreven; en we weten, dat zijn getuigenis waarachtig is.